སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་འཚོགས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2023-01-16 ཀློག་གྲངས། 337
159044