མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།

2022-09-21
496
༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།
   མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དཔའ་ལུང་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལ་མོ་འགག་གི་རི་རྩེའི་ས་དབྱིབས་ནི་ཕར་བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་དང་རྡོའི་ཀ་བ་ལྟར་ཆགས་ཤིང་། དེ་ལ་དགོང་ཁའི་ཉི་འོད་ཕོག་ཚེ་གསེར་མདོག་གིས་ཁྱབ། 

༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།


  • 顶 0