ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་མཛུབ་སྟོན་འོག

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2019-10-29 ཀློག་གྲངས། 0
78166