སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འཁོར་བར་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་ཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་ཞེས་པ་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2019-10-25 ཀློག་གྲངས། 0
78075