༢༠༡༩ལོའི་ཀྲུང་གོ་སི་ཁྲོན་གྱི་དོམ་ཁྲའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཝུན་ཁྲོན་ཨོ་ལུང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་རའི་ནང་ལྟད་མོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2019-11-05 ཀློག་གྲངས། 0
78450