སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཀྱིས་ང་དང་ངའི་མེས་རྒྱལ་ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་འགྲེམ་སྟོན་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2019-09-30 ཀློག་གྲངས། 0
77222