དམ་བཅའ་ཡིད་ལ་འཛིན་པ་དང་འགན་འཁྲི་ཕྲག་ཏུ་འཁུར་ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་བོད་ཁུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤེལ།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2019-09-30 ཀློག་གྲངས། 0
77220