ང་དང་ང་ཡི་མེས་རྒྱལ་ཞེས་པའི་ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི༢༠༡༩ལོའི་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཀྱི་སྙན་ངག་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་འགྲན་དང་གཟེངས་བསྟོད་བྱེད་སྒོ་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2019-09-29 ཀློག་གྲངས། 0
77186