རྒྱལ་རོང་བོད་མིའི་སྐད་ཀྱི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

2020-03-09
35

        (༡༤)ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཡིག་ཤོག་དྲིལ་པེ་ཅིང་དཔར་མའི་ཤོག་གྲངས་༡༡༧     
          (༡༥)(༡༦)ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོརྒྱུས་ཡིག་ཆ་པེ་ཅིང་དཔར་མའི་ཤོག་གྲངས་༥༧     
          (༡༧)གོང་བཞིན་གྱི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆའི་ཤོག་གྲངས་༧༧      
         (༡༨)ཞང་ཞུང་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་མོ་བྲིས་མའི་ཤོག་གྲངས་༩པར་གསལ།  བོད་སྐད་དུ།  ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོ་གཅིག་ཅེས་པའོ།      
         (༡༩)ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་བརྩམས་པའི་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ་ཀན་སུའུ་དཔར་མའི་ཤོག་གྲངས་༣༨༩      
         (༢༠)མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་གི་ཤོག་གྲངས་༧༧༨-༧༧༩
          (༢༡)བོད་སྐད་དུ་གོང་མ་ལྷ་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཟེར།


  • 顶 0