འབྲུག་མོ་རྒྱལ།

2015-10-08

  འབྲུག་མོ་རྒྱལ། གཅན་ཚ་སྣང་ར་ནས་སྐྱེས། ༡༩༩༣ལོར་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ནས་མཐར་ཕྱིན། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དུ་རྒྱང་སྒྲོག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལོ་ཙཱ་བ་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀ་གཉེར་བཞིན་ཡོད་ལ། ཀྲུའུ་རིན་རིམ་པའི་རྒྱང་སྒྲོག་པ་ཡིན།

<