མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་དུས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན་སྔོན་སྦྱོང་གི་ཚན་པ།

2020-04-26
0

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་དུས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན་སྔོན་སྦྱོང་གི་ཚན་པ།ཀན་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

ཀན་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།
ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།
ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

ན་ཆུང་བྱིས་པའི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།

མང་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།


  • 顶 0