ཞང་ཞུང་སྒོ་པ་ཁྱུང་པོ་རི་རྩེ་དྲུག

2016-09-27
0

ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་འདུས་སྡེ་ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན་པར་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་པ། 

ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་འདུས་སྡེ་ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན། 

  ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་འདུས་སྡེ་ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན་ནི། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་གི་རྩེ་དྲུག་རི་བོའི་སྟེང་དང་རྒྱལ་ལམ ༣༡༧ ནས་སྤྱི་ལེ ༡༧ ཙམ་ལས་མེད་ལ་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་རྨིད ༤༨༥༠ ལྷག་ཙམ་གི་གནས་སུ་ཆགས་ཡོད་ལ།  སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་བསྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ་དང་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ས་འབབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གནའ་བོའི་བོན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཞིག་ཡིན།

  • 顶 0