མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་དགུན་དུས་རྣམ་པ་ལྷག་པར་མཛེས།

2019-11-27
0

འདི་ནི་ཟླ་11ཚེས་19ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ནང་ཆེན་རྫོང་ནས་པར་བླངས་པའི་རི་ཚོགས་ཡིན་པ།

     དགུན་སྟོད་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མུ་ལ་མུ་འབྲེལ་གྱི་རི་ཚོགས་དང་། མཐའ་ཡས་རྩྭ་ཐང་། ལྷུང་ལྷུང་དུ་བཞུར་བའི་ཆུ་བོ་བཅས་དགུང་སྔོན་འོག་ལྷག་པར་མཛེས།


  • 顶 0