སྲོལ་རྒྱུན་གནའ་དཔེ་ཡི་ནང་གི་གུས་ལུགས་དང་སྲི་ཞུ། སྤྱོད་གཙང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ། འཆམས་མཐུན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ། ༼ ༢༡ ༡༠ ༡༩ ༽

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། 2021-10-18 ཀློག་གྲངས། 0
101117