༄༅།། བོད་ཤིང་མོ་ལུག་ལོའི་ཟླ ༡ ཚེས ༣༠ཉིན་དང་རེས་གཟའ་པ་སངས།

ཁྱེད་ཉིད་གནས་ས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།>གཙོ་ངོས།>ངོས་འདབས།

ངོས་འདབས།

ལྟ་སྐུལ་ཁ་པར།

མཉམ་སྤྱོད།
    ཡོང་ཁུངས།  ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ།     དུས་ཚོད།  2014-06-27

  ལྟ་སྐུལ་ཁ་པར། 18100832516