བོད་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ ༤ ཚེས ༡༡ ཉིན་དང་རེས་གཟའ་མིག་དམར།

ཁྱེད་ཉིད་གནས་ས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།>ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ལེ་ཚན།>བྱམས་པའི་ཁ་བརྡ།

རྟ་སྒ་ཆས། ༼༡༦.༠༥.༠༦༽

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ།

  • རྟ་སྒ་ཆས། ༼༡༦.༠༥.༠༦༽
  • ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།

      རྟ་སྒ་ཆས། ༼༡༦.༠༥.༠༦༽