བོད་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ ༥ ཚེས ༢༤ ཉིན་དང་རེས་གཟའ་མིག་དམར།

ཁྱེད་ཉིད་གནས་ས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།>པར་རིས་བོད་སྟོན།>དྲ་གྲོགས་པར་མཛོད།

དད་སེམས། 2016-06-22 09:27:00

མཉམ་སྤྱོད།

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།


  དད་སེམས།

པར་བཏུས་སྣ་ཚོགས།