བོད་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ ༥ ཚེས ༢༤ ཉིན་དང་རེས་གཟའ་མིག་དམར།

ཁྱེད་ཉིད་གནས་ས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།>པར་རིས་བོད་སྟོན།>དྲ་གྲོགས་པར་མཛོད།

རྗེས་དྲན། 2015-11-19 10:46:00

མཉམ་སྤྱོད།

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།


  རྗེས་དྲན།
  

པར་བཏུས་སྣ་ཚོགས།