བོད་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ ༨ ཚེས ༣༠ ཉིན་དང་རེས་གཟའ་པ་སངས།

ཁྱེད་ཉིད་གནས་ས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།>པར་རིས་བོད་སྟོན།>དྲ་གྲོགས་པར་མཛོད།

དྲ་གྲོགས་པར་མཛོད།